Liatinový poklop

Liatinový poklop

Liatinový poklop slúži na zakrytie vstupu do betónovej žumpy. Je vhodný všade tam, kde dochádza k prechodu chodcov alebo prechodu automobilov či cyklistov. Cena za jeden liatinový poklop je:

90 €

Betónový komín

Žumpa, ktorú si od nás kúpite, je štandardne dodávaná už s jedným betónovým komínom. V prípade zaujmú si môžete výšku komína prispôsobiť a objednať si ďalší komín. Výška komína je 500mm, jeho vnútorný priemer je 600mm a vonkajší 750mm. Cena za jeden komín je:

30 €

Prejazdová doska

K žumpe je bežne dodávaná doska o hrúbke 150-160mm, ktorá nie je vhodná pre vysoké zaťaženie. Preto odporúčame pri žumpe, cez ktorú budú prechádzať autá, doobjednať prejazdovú dosku, ktorá je upravená tak, aby toto zaťaženie bez problémov zvládla. Cena prejazdovej dosky je:

50 €