Viackomorové betónové žumpy sú nádrže spojené do radu, čím je možné získať ľubovolnú kapacitu. Sú vhodné najmä tam, kde je potrebný veľký objem pre odpadovú vodu a nie je možné napojenie na kanalizáciu. Môžu to byť bytovky, farmy a iné. Je ich možné taktiež použiť ako nádrže na močovku alebo dažďovú vodu. Vďaka viackomorovému systému je možné dosiahnuť v podstate ľubovolný objem žumpy/ nádrže.

CENA A DOPRAVA

Cena za viackomorovú žumpu, ako aj cena za dopravu je individuálna. Pre viac informácií nás kontaktujte.